Sửa chữa xe môi trường

Sửa chữa xe môi trường

Ngoài thiết kế sản xuất mới xe chuyên dùng phục vụ vệ sinh môi trường Công ty chúng tôi còn nhận sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu thùng chuyên dùng chở rác, sửa chữa thùng ép rác, sửa chữa xe hút bùn, xe quét hút bụi đường, xe bồn xi téc....Lựa chọn đặc tính

 Đăng ký báo giá